Sluiten
Het werkgebied van de Wildbeheereenheid Over Betuwe Oost is gelegen tussen de rivieren de Waal en Rijn en wordt aan de westkant begrensd door de autosnelweg A325 Arnhem-Nijmegen. Het heeft derhalve een driehoeksvorm met aan twee zijden natuurlijke grenzen.

De oppervlakte van het werkgebied beslaat ongeveer 5000 hectare. Woonkernen in het gebied zijn Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, Lent en Ressen. Alles tezamen vormt dit de huidige gemeente Lingewaard.

Het gebied is in de loop der jaren sterk veranderd. Vroeger was er een aanmerkelijk groot gebied met weiden waar vele boeren hun koeien molken. Daarnaast was het gebied rijk aan fruitteelt. Oude hoogstam fruitbomen kwam men veel tegen. Geleidelijk is dit alles verdwenen en is er grootschalige landbouw voor teruggekomen.

werkgebied