Sluiten

Hier tref je al het laatste nieuws van Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost


Jagers redden dieren bij hoogwater
-13 februari 2021-

Als het water stijgt komen jagers in actie om wilde dieren te redden van de verdrinkingsdood. Gewapend met schepnet proberen ze hazen en andere dieren te vangen en naar hoger gelegen delen te brengen. Met de te verwachtte hoogwaterstanden in Rijn, IJssel en Waal zou dat de komende dagen weleens nodig kunnen zijn.

Hoogwaterplan

Bij de WBE Over Betuwe Oost, midden in het rivierengebied, beschikt men zelfs over een heus hoogwaterplan. Gelegen aan de Rijn en de Waal is het in de winter en in het voorjaar een van de risicogebieden in ons land met langdurige hoogwaterstanden. Vandaar dat, op verzoek van de toenmalige jachtopzichter in 1994, een heus hoogwaterplan werd gemaakt, compleet met knelpunten en mogelijke maatregelen.

Smelt- en regenwater

Regelmatig komen de uiterwaarden als gevolg van smelt- en regenwater in het stroomgebied van de grote rivieren, in een relatief korte periode geheel blank te staan. Dieren, en vooral jongere dieren in het voorjaar, kunnen dan onaangenaam verrast worden. De dieren volgen de waterlijn en blijven vaak onbereikbaar achter op een eiland dat uiteindelijk ook geheel onder water verdwijnt. Ook trekt hoog water enorm veel ramptoerisme (vaak met loslopende honden) waardoor de dieren minder gemakkelijk de vaste wal kunnen bereiken. De jagers voeren bij hoogwater de dieren die zich in een noodsituatie bevinden bij, maar als het hoogwater lang aanhoudt is dat geen oplossing. Aangezien veel dieren elkaar van het eiland zullen proberen te verjagen. Zeker wanneer er slechts beperkt ruimte is. Soms zijn ze op hun droge eilandje ook een makkelijke prooi voor kraaien en meeuwen. (Tekst loopt door onder de foto).

Ree
In de oostelijke Overbetuwe ligt de coördinatie van beheeractiviteiten bij hoog water bij de jachtopzichter van de WBE. Hij inventariseert de knelpunten en onderneemt waar nodig met behulp van leden en deelnemers actie. Deze actie kan bestaan uit bijvoeren, maar ook het vangen van dieren die in ernstige nood verkeren. De gevangen dieren worden zo spoedig mogelijk op drogere gronden weer in vrijheid gesteld. "Aanleiding was het hoogwater in de jaren negentig ", zegt Willie Jansen. "We hadden veel slachtoffers in de uiterwaarden: reeën, hazen en konijnen. Ik dacht: iemand moet iets doen. Toen hebben we dat hoogwaterplan gemaakt. Sinds die tijd zijn we actief. Vangen we de dieren met grote netten en zetten ze binnendijks uit. Zodra het water zich dan terugtrekt gaan ze ook allemaal weer terug naar de uiterwaarden. Een groot probleem is het toerisme. Veel te veel mensen lopen bij hoogwater over de dijk en daardoor durven de dieren de dijk niet meer over te steken naar drogere delen. Een ree verzuipt nog liever dan dat hij een dijk vol wandelaars oversteekt. Inmiddels is er een goede samenwerking op gang gekomen met gemeente en Staatsbosbeheer, zodat percelen van de dijk kunnen worden afgesloten als dat nodig is. De gemeente roept mensen ook op om weg te blijven. Dat is nodig, want wandelaars realiseren zich niet wat het effect is van hun aanwezigheid op de dijk. "

Bron: Jagervereniging

Hoog water brengt wilde dieren in de problemen
-4 februari 2021-

Ree

Het water in de rivieren stijgt, waardoor de polders vollopen met water. De paarden en runderen lokken we naar hoger gelegen gebieden en voeren we bij met hooi. Voor de wilde dieren in de polders zit er niets anders op dan hun hulp binnendijks te zoeken. En daar kunnen ze jou hulp goed bij gebruiken! Het water kan in enkele uren een polder onder laten lopen. Het water jaagt de wilde dieren uit een beschutte onderkomen. In paniek zwemmen deze dieren richting de dijken om binnendijks een veilig onderkomen te zoeken. Dit gaat niet als iedereen naar het hoge water komt kijken. Of met de hond gaat wandelen op de dijk of over de dijk rijdt. Hierdoor schrikken de dieren en zwemmen ze weer terug, met uitputting en verdrinking tot gevolg. Help de dieren door te recreŽren op plaatsen waar dieren de dijken niet oversteken. Zo geef je ze de ruimte om de dijk veilig over te steken.

Bron: Gemeente Lingewaard

Prachtig, maar weerloos
-1 mei 2020-

Reekalf

Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost aanwezig bij Lentrekriebels Angeren
-9 april 2019-

De Angerse Lentekriebels zijn niet meer uit het dorp Angeren weg te denken. Jaarlijks op de zondag rond de officiële eerste lentedag, worden de Lentekriebels georganiseerd in de Molenstraat in Angeren. Ook Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost was dit jaar in samenwerking met de Nederlandse Jagersvereniging aanwezig. Er waren veel geïnteresseerden in de gerookte ganzenborsten die werden uitgedeeld om te proeven. De standhouders verzorgde deze mensen van informatie over de natuur en het nut van de jacht en de noodzakelijkheid hiervan.

Lentekriebels
Dhr. Jansen (BOA en tevens lid van de WBE) deelt een gesneden ganzenborst met een voorbijganger.

Proef met maatregelen om aantal aanrijdingen met reeën te verminderen
-8 april 2019-

Om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen, gaan de provincies Gelderland en Utrecht de komende twee jaar testen met maatregelen. Dat meldt BIJ12, de uitvoeringsorganisatie voor de provincies.

Jaarlijks zijn er zo'n 6.300 geregistreerde aanrijdingen met reeën in Nederland. Volgens BIJ12 neemt dat aantal door de groeiende populatie alleen maar toe. 35 procent van die aanrijdingen is in de maanden maart tot en met mei.

Op twee plekken in Gelderland en Utrecht waar veel aanrijdingen met reeën zijn, worden twee soorten proeven gedaan. De eerste is een "virtueel hekwerk", dat bestaat uit paaltjes in de berm waar sensoren op zitten die registreren wanneer een auto nadert. Op het moment dat een auto nadert, geven de paaltjes geluids- en lichtsignalen af die reeën moeten afschrikken om over te steken.

De tweede proef bestaat uit het extra afschieten van reeën rond de plekken waar de dieren veel oversteken.

Zandstrook moet aantal overstekende reeën meten
Op de plekken waar de proeven worden gedaan, wordt ook bijgehouden hoeveel reeën de oversteek wagen en hoeveel procent van die pogingen slaagt. Om dat te meten, worden zandstroken van 100 meter lang en 2,5 meter breed aangelegd. De sporen die in de stroken staan, worden twee keer per week afgelezen, waarna ze weer worden aangeharkt. Over twee jaar moet blijken wat het effect van de maatregelen is en of ze ook op grotere schaal kunnen worden toegepast om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen.
(Bron:NU.nl)

Elektronische halsband voor honden vanaf volgend jaar verboden
-4 april 2019-

Er komt een totaalverbod op elektronische halsbanden voor honden. Ook gekwalificeerde trainers mogen de halsband, waarmee stroomstootjes kunnen worden toegediend, na 1 juli 2020 niet meer gebruiken.

Wie dat toch doet, riskeert een hoge boete wegens dierenmishandeling. Die kan oplopen tot ruim 20.000 euro. Ook kan de rechter een celstraf van maximaal drie jaar opleggen.

Inbreuk op welzijn hond
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat volgens de huidige wetenschappelijke inzichten het gebruik van de stroomband 'een ernstige, onontkoombare inbreuk op het welzijn van de hond is'.

Ze zegt: "Je kunt je wel voorstellen dat het niet fijn is als je stroom gebruikt om ze bepaalde verrichtingen te laten doen. En dat is ook de bedoeling, want ze willen bepaald gedrag aan- of afleren. Dat kun je ook op andere, diervriendelijke manieren doen."

De elektronische halsband kan onder meer worden gebruikt om te voorkomen dat honden te ver weg lopen als ze niet zijn aangelijnd. Met een stroomstootje of trilling kan de eigenaar de hond laten terugkeren. Ook worden ze gebruikt om honden het blaffen af te leren.

Aanvankelijk wilde de minister de stroomband alleen verbieden voor de gewone hondenbezitter. Gekwalificeerde trainers zouden de band mogen blijven gebruiken, bijvoorbeeld om honden te trainen die een gevaar zijn voor mensen of dieren.

Ondeskundig gebruik
Het verbod had 1 januari van dit jaar moeten ingaan. Dat is niet gebeurd, omdat het ministerie toch tot de conclusie kwam dat er een totaalverbod moest komen. Eerst was het idee dat honden er vooral last van zouden hebben bij ondeskundig gebruik van de stroomband, en niet als een ervaren trainer de band gebruikt. Dat klopt niet, zeggen deskundigen. Minister Schouten: "De band leidt, linksom of rechtsom, tot minder dierenwelzijn. Het dier heeft er last van, het doet pijn en als dat niet nodig is, moeten we dat niet doen."

Volgens Schouten is er geen bewijs dat het gebruik van de elektronische halsband leidt tot betere resultaten bij gedragstrainingen, dan andere methoden zonder stroomstoten. Verbod handhaven
Met het totaalverbod volgt minister Schouten een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming moeten het verbod handhaven.
(Bron:RTL Nieuws)

Hoogwater in werkgebied WBE Overbetuwe Oost
-7 januari 2018-

Hoogwater

Hoogwater

Hoogwater

HoogwaterOoievaar op jacht
-31 december 2017-

Bemmel - De ooievaar brengt niet alleen baby's, maar richt ook grote schade aan, aan de jonge hazenstand.

ooievaar

ooievaarHet "seizoen" is weer begonnen.
-9 oktober 2017-

Zeeland - De politie heeft gisteren vijf mannen aangehouden op de Kanaalweg 5 in Axel (Zeeland) op verdenking van stropen. De mannen, allen afkomstig uit Ierland, werden betrapt terwijl ze vermoedelijk met honden aan het jagen waren. De zes jachthonden zijn in beslag genomen.

Een jachtopziener zag de mannen rond 11.30 uur in de weilanden aan de Kanaalweg lopen en waarschuwde de politie. Vier van de Ieren probeerden er nog in een auto vandoor te gaan toen zij de agenten zagen, maar werden aan de kant gezet. De vijfde verdachte liep op dat moment nog in het weiland en is ook aangehouden.

Doordat in het weiland een dode haas werd gevonden, denkt de politie dat de mannen met hun honden aan het jagen waren. Deze is in beslag genomen. Volgens de politie waren de mannen vermoedelijk met hun honden aan het stropen en omdat dat verboden is, zijn de honden in beslag genomen. De mannen zijn afgevoerd naar het politiebureau. Daar zijn ze voor verder onderzoek vast gezet. Het gaat om Ieren van 28, 35, 36, 58 en 60 jaar oud.
stropen

(Bron: NOJG)

Jagende koningspoedel kost baasje voorwaardelijke boete van 300 euro
-21 april 2017-

ARNHEM - Een 46-jarige vrouw uit Bemmel is in beroep gegaan tegen een boete van 500 euro. Die boete was uitgedeeld door een jachtopziener, omdat haar koningspoedel in april vorig jaar achter ganzen aan ging toen ze het huisdier liet loslopen in de Bemmelse waard bij Haalderen.

De economische rechter die het hoger beroep behandelde, zette haar straf om in een voorwaardelijke boete, als stok achter de deur om herhaling te voorkomen. Omdat de rechter verwacht dat het een incident betreft, is de voorwaardelijke boete verlaagd naar 300 euro.

Op de zitting was veel discussie over de vraag of honden überhaupt los mogen lopen in de uiterwaard. De Bemmelse zei nergens een bordje te hebben gezien. De rechter haalde Streetview erbij en concludeerde dat ze gelijk moet hebben. Wat onverlet laat dat wild niet mag worden verstoord in dit beschermde natuurgebied.

De rechter erkent dat dit tegenstrijdig overkomt omdat jagers er op ganzen mogen schieten, maar zij doen dat met vergunning.

(Bron: De Gelderlander)

De eerste eendenpullen van 2017!
-19 april 2017-

Bemmel - Eendenpullen? De betekenis van pul is een jong van een eend. Dit woord bestaat al sinds 1599. Waarschijnlijk komt het van de lokroep die men voor eenden heeft: Poele! poele! poele! Mede dankzij de uitgezette broedkorven door de Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost, zijn de eerste eendenpullen al gesignaleerd. Dit jaar hebben we een mooie groep kunnen verwelkomen op de Linge.


Video ingezonden door W. Jansen, Bemmel

'Drachtige ree letterlijk gekild'
-11 april 2017-

DOORNENBURG - Gendtenaar Theo Witjes zet uit boosheid en verontwaardiging schokkende foto's van verminkt hert op Facebook.

Slachtoffer ree door honden

(Foto: T. Witjes).

Een artikel van ROB VAN DER VELDEN (de Gelderlander).

Het lijkt zo onschuldig. Je hond lekker los laten lopen in de uiterwaarden. Een drachtige ree is daar afgelopen weekeinde echter het slachtoffer van gevonden. Gendtenaar Theo Witjes vond het dode dier zaterdag in de Roswaard, nabij de veerstoep van de pont Doornenburg-Pannerden. ,,Ik was mijn gras aan het slepen, toen mijn kleinzoon vertelde dat hij een dode ree gezien had bij de Rijn", vertelt Witjes. ,,Volgens jachthouder Frans ten Haaf, die zondag kwam kijken, was het dier drachtig, waarschijnlijk van twee kalfjes. Die hebben het eveneens niet overleefd. Een drachtige ree heeft geen schijn van kans tegen een hond. Het dier slaat wel op de vlucht, maar wordt binnen 100 meter al ingehaald."

Boos en verontwaardigd over zoveel onnodig dierenleed plaatste Theo Witjes zondag foto's van de drachtige ree op zijn Facebook-pagina. ,,Het zijn schokkende foto's, maar hopelijk trekken andere hondeneigenaren er lering uit en houden ze hun huisdier in het vervolg aan de lijn in de natuur." Frans ten Haaf van de Wildbeheereenheid Betuwe Oost: ,,Aan de verwondingen te zien, zijn hier vrijwel zeker twee grote honden aan het werk geweest. Het was in elk geval geen teckel. De ree is letterlijk gekild met een beet in de hals. De tweede hond heeft het hert in de buik gebeten, waar de kalfjes zaten. Heel triest, al is het maar omdat er in Roswaard toch al niet zo veel reeën zijn. Bij de laatste telling kwam ik tot zes. Dat hadden er dit voorjaar acht of zelfs tien kunnen worden."

Spoorloos

De eigenaar van de hond of honden is nog spoorloos. ,,Dergelijke mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Honden horen aangelijnd te blijven in de uiterwaarden. Zeker van april tot en met augustus, wanneer reeën drachtig zijn of jonge kalfjes bij zich hebben. In die periode zijn ook hazen, fazanten en andere vogels extra kwetsbaar. Met die lange uitlaatriemen van tegenwoordig is het ook helemaal niet nodig een hond los te laten in de natuur. Helaas laten veel mensen zich nauwelijks nog beleren. Als je ze erop aanspreekt, kun je een grote mond krijgen. Ook al lopen ze over andermans grond. Hopelijk brengen deze schokkende foto's wel iets teweeg. Dan is dit incident toch nog ergens goed voor geweest", aldus Ten Haaf. Hij sleepte de dode ree zondag met behulp van een tractor naar een krib, waar roofvogels en vossen zich er aan tegoed konden doen.

Boete kan oplopen tot ruim 500 euro

Volgens Staatsbosbeheer worden in Nederlands jaarlijks ongeveer 50 reeën doodgebeten door honden. Alleen al op de Sallandse heuvelrug bij Utrecht raakt jaarlijks minimaal eenzelfde aantal reeën gewond doordat ze opgejaagd worden door honden en in paniek een verkeersweg op lopen. Vorige maand sprong een jonge ree in het riviertje de Rosep bij het Brabantse Oisterwijk om aan een hond te ontkomen. Het dier was echter al dusdanig gewond dat het de sprong in het diepe waarschijnlijk niet overleefde. Volgens boswachter Rick Basten, onder meer verantwoordelijk voor de Klompenwaard bij Doornenburg, onderschatten veel hondeneigenaren het jachtinstinct van hun huisdier. ,,Als je mensen er op aanspreekt hoor ik vaak: 'Dat doet mijn hond niet'. Maar bijna elke hond heeft een jachtinstinct. Ruikt hij eenmaal wild dan gaat hij erachteraan. Sommige honden worden dan wild. Niet voor niets dat honden zeven tot tien keer sterker ruiken dan de mens."

Voor jachtopzichter Wil Jansen van de Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost is de maat vol. ,,De BOA-registratie geeft aan dat overtreders in de regel een waarschuwing krijgen. Wat mij betreft is die tijd voorbij. Als ik met eigen ogen zie dat een hond achter wild aan gaat, krijgt de eigenaar van mij de hoogst mogelijke bekeuring en die bedraagt ruim 500 euro. Het is toch onderhand wel bekend hoeveel leed vrij lopende honden in de natuur aanrichten."

Broedkorven voor eenden geplaatst
-11 maart 2017-

Bemmel - In de maand februari heeft de regionale Wildbeheereenheid (WBE) Overbetuwe Oost diverse broedkorven voor eenden in de regio geplaatst. Deze broedkorven, die bijna allemaal door jagers zelf gemaakt en geplaatst worden, bieden de wilde eend bescherming tegen predatie tijdens het broeden.

De Wet natuurbescherming verplicht jagers om zorg te dragen voor een redelijke wildstand van de diersoorten haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend in het jachtveld dat zij pachten. Met betrekking tot de wilde eend geven jagers aan deze verantwoordelijkheid invulling door het bieden van extra nestgelegenheid in de vorm van broedkorven. Door de plek waar zij deze korven plaatsen, boven het water, voorkomen zij bovendien dat predatoren als kraaien, vossen en hermelijnen makkelijk bij de eieren kunnen komen.

Vaardigheid

Het vlechten van eendenkorven is een vaardigheid die ook door jagers wordt beoefend. Traditiegetrouw vindt dit werk plaats in de wintermaanden, wanneer de gesnoeide knotwilgen en grienden materiaal leveren voor de eendenkorf en de stokken om de korf in het water te plaatsen. Het vlechten van een traditionele eendenkorf kost een geoefende vlechter al snel een paar uur. Het plaatsen daarvan in het veld is een vak apart. Met waadbroek en stokken wordt de broedkorf op de juiste plek gezet.

Roofdieren

Onderzoek van Sovon laat zien dat de overleving van eendenkuikens erg laag is. Maar ook bijna 60% van de nesten van de wilde eend gaat verloren, blijkt uit onderzoek. Niet alleen door het nestsucces te vergroten (de fase waarin de eend op het nest zit en zij de eieren kan uitbroeden) maar ook door het beheer van bovenmatige aantallen roofdieren dragen jagers er aan bij dat er meer kuikens groot worden. Daarmee geeft de jager invulling aan het handhaven van een redelijke wildstand. Vorig jaar berichtte Sovon dat er minder kuikens van de wilde eend in Nederland groot worden, dit in tegenstelling tot het buitenland waar de wilde eend nog steeds in aantal toeneemt. Ondanks het feit dat de Nederlandse wilde eend een teruggang laat zien in aantal is het nog steeds één van de tien meest voorkomende broedvogels in Nederland en zijn de aantallen broedvogels ten opzichte van de zeventiger jaren niet gedaald.

eendenkorf

Waarschuwing voor baasjes van loslopende honden!
-21 januari 2017-

Bemmel - De meeste hondeneigenaren denken "Dat doet mijn hond niet". Achter wild aan jakkeren doen veel honden dus wel!! Het zit in hun aard. Advies is, houd uw hond in natuurgebieden altijd aangelijnd! Het baasje van de hond in bijgaand filmpje dacht ook dat zijn/haar hond dit niet zou doen.

---Waarschuwing!!!! Het filmpje bevat schokkende beelden.---

Kievitsnest
-19 april 2016-

Bemmel - Twee nestjes met kievietseieren gevonden in de Lingewaardse uiterwaarden. Voorlopig veilig doordat een lid van de Wild Beheer Eenheid Over Betuwe Oost, tevens jager, de nesten heeft gemarkeerd zodat de landbouwer er rekening mee kan houden.
kievit
Kievit

Jagers in Lingewaard tellen wild
-8 april 2016-

Bemmel - De jagers en van de lokale jagersvereniging Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost, hebben op 2 april verschillende diersoorten geteld in regio Lingewaard. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ganzen, duiven, hazen, fazanten en reeën. Het tellen van deze diersoorten in het gebied is voor de jagers een jaarlijks terugkerende activiteit.

"Ieder jaar tellen wij verschillende diersoorten in onze regio," zegt Henk Emmerzaal, voorzitter van Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost. "Wij voelen ons verbonden met ons veld. Het tellen van verschillende diersoorten maakt onderdeel uit van onze vaste activiteiten. Het geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling van de populaties en de conditie van de dieren".

Telgegevens
De telgegevens worden door de jagers ingevoerd in een centrale database en gebruikt voor het opstellen van natuurbeleid. Wanneer de populatie het toelaat, kan de jager in het najaar een aantal dieren van de populatie in zijn of haar jachtveld schieten om te consumeren. Opvallend is dat er dit jaar meer wilde eenden zijn geteld dan voorgaande twee jaren, hetgeen niet in de lijn der verwachting lag gezien de landelijke berichtgeving over de "drastische" afname van deze algemeen voorkomende watervogel. Aansluitend zijn er extreem veel kauwtjes geteld in vergelijking met voorgaande jaren. Het aantal getelde patrijzen en fazanten is dit jaar wat minder. Andere soorten o.a. haas, konijn, houtduif, nijlgans en ekster lijken stabiel.

Jagen en natuurbeheer
Jagers zijn het grootste, opgeleide vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied. Jagers onderhouden het landschap, leggen nieuwe natuur aan, maken en plaatsen eendenkorven en tellen dieren. Hun vrijwillige inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis.

Telling

Vossennest in schuur
-4 april 2016-

Angeren - In Angeren in een leeg staande varkensschuur nestje jonge vosjes aangetroffen. Drie waren er reeds overleden en de vierde (zie foto) was zeer ernstig verzwakt zodat ook deze uit zijn lijden verlost moest worden.

Mogelijk is het moederdier iets overkomen waardoor ze niet meer bij haar jongen kon komen.

Ree in de kist


Drachtige ree de dood in gejaagd door loslopende honden
-30 maart 2016-

Elst - Een drachtige ree is woensdagmorgen vast komen te zitten in een hekwerk op Landgoed Doornik nadat zij vermoedelijk was opgejaagd door loslopende honden. De ree was dusdanig gewond dat een dierenarts haar heeft moeten laten inslapen. Dat meldt Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Julian Hervas op Twitter.

Doornik is onderdeel van Park Lingezegen tussen Elst en Bemmel. Volgens BOA Hervas is het verboden er honden los te laten lopen. Hij vraagt mensen die meer weten om zich te melden.

Bron: De Gelderlander

WBE Overbetuwe Oost doneert € 100,- aan MHCB Bemmel
-27 juni 2015-

Onlangs is er in het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) Overbetuwe Oost door een auto helaas een ree aangereden. Als waardering voor de hockey-begeleiding en het behalen van het kampioenschap van het G-Hockeyteam van MHCB Bemmel heeft WBE Overbetuwe Oost graag een donatie gedaan.

WBE Overbetuwe Oost, een regionaal samenwerkingsverband van jagers, tracht door middel van jacht en beheer een goede wildstand te behouden. De WBE heeft een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) in dienst die direct werd ingeschakeld toen bekend werd dat er een ree aangereden was. Hij constateerde ter plaatse dat de ree nog maar net daarvoor was overleden. Op dat moment werd de grondeigenaar gewaarschuwd en samen met de BOA kwamen zij op het idee om het vlees van de ree per opbod te verkopen en het bedrag te bestemmen voor een goed doel.
Ree in de kist

Ree op voetbalveld Hulhuizen
-25 april 2015-

GENDT - Na een melding van een vastgelopen ree op een voetbalveld in Gendt, komt jachtopzichter W. Jansen van de Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost direct in actie. Wat hij aantreft is een ree, die zeer waarschijnlijk over een hek is gesprongen en terecht is gekomen op het voetbalveld. Het ree kan niet meer op eigen kracht terug over de omheining en is gestrest. Na enkele pogingen om het ree zelfstandig te vangen besluit Jansen een andere tactiek toe te passen. De omheining bevat enkele gesloten deuren waarvan er één wordt geopend. Mede door hulp van omstanders drijft de heer Jansen het ree richting het juiste gedeelte van het voetbalveld en de open deur. Het ree heeft uiteindelijk de uitgang gevonden en heeft zijn weg weer terug gevonden richting zijn eigen leefomgeving (Gendtse Uiterwaarden). Na een laatste ronde om het voetbalveld constateert Jansen dat er een gat in de omheining zit. Hij heeft deze informatie direct teruggekoppeld aan de beheerder van het voetbalveld en deze zal actie ondernemen om herhaling te voorkomen.

Deelname Rabobank Clubkas Campagne
-1 februari 2015-

BEMMEL - We zijn als vereniging blij om u op de hoogte te kunnen stellen dat wij officieel deelnemer zijn aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen

Particuliere klanten van Rabobank Oost Betuwe die op 1 maart 2015 lid zijn, mogen stemmen. Van maandag 16 maart tot en met maandag 30 maart mogen zij vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij, Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle natuurliefhebbers

Het is voor Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oost Betuwe.

Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap op de website van de Rabobank

Alvast bedankt voor jouw steun!

Bestuur Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost

Ree in zwembad tuin Bemmel
-30 april 2014-

BEMMEL - Een ree is woensdag in een zwembad achter een huis aan de Karstraat in Bemmel gevallen. Dit meldde wijkagent Ria Bernardus woensdagmorgen op Twitter.

De ree werd door de bewoner op de kant geholpen. Het diertje was onderkoeld en vermoeid. De bewoner heeft de ree toegedekt om weer op temperatuur te komen. De ree is door een jachtopziener (van de Wildebeheereenheid Overbetuwe Oost, red.) opgehaald en is in het bos van Haalderen weer losgelaten.


Bron: Omroep Gelderland

Vijf jaar lang dertigduizend ganzen schieten
-10 maart 2014-

)


ARNHEM - De jacht op ganzen gaat weer in volle hevigheid beginnen. Hoewel het Ganzenakkoord eind vorig jaar sneuvelde, wil de provincie in 5 jaar tijd de stand van het aantal grauwe ganzen terugbrengen naar 28.000. Om dat te bereiken moeten er jaarlijks 30.000 ganzen worden gedood

Boer Henk Emmerzaal in Angeren verbouwt wintertarwe, aardappels en suikerbieten. 'We proberen de stand te reguleren. Daarvoor verjagen we de ganzen en schieten we ze ook af. We moeten de ganzen echt aanpakken, het aantal is namelijk gigantisch explosief gestegen. Niet alleen van de grauwe ganzen die altijd hier blijven, maar ook van de overwinteraars. De omstandigheden zijn erg goed voor de ganzen hier en er zijn nauwelijks andere bedreigingen, zoals de zeearend voor sommige ganzen. Het zijn slimme dieren dus blijven ze hier zitten.'

Koppelvormende ganzen
Teun Achterkamp van de Fauna Beheer Eenheid in Gelderland: 'Vorig jaar zijn we ook in Gelderland direct aan de slag gegaan met het landelijk Ganzenakkoord. Dat betekende dat ook vorig jaar koppelvormende ganzen konden worden geschoten. Het schudden van eieren en verstoren van nesten mocht al. De aanpak is vooral gericht op de blijvende ganzen. Voor de trekganzen geldt de winterrust, daar blijf je vanaf. Ook in de zomer mag je de blijvende ganzen aanpakken.'

Aanpak standganzen
Volgens Achterkamp wil gedeputeerde Van Dijk dichtbij het oorspronkelijke akkoord blijven. 'Dus winterrust voor de trekganzen en aanpak van de standganzen. Concreet voor dit jaar is dat: Per 1 februari de aanpak van de koppelvormende ganzen. Per 1 maart start seizoen schadebestrijding, wat betekent dat je mag verjagen met ondersteuning door afschot, je schiet 2 ganzen neer, de rest vliegt weg. Per 1 april standregulatie, dat wil zeggen dat we gaan proberen het aantal ganzen te reguleren in de probleemgebieden. Dat zijn het Rivierengebied, langs de IJssel en de Gelderse Poort.'

Ganzenpoep in plassen
Boer Emmerzaal is zelf ook jager binnen de plaatselijke wildbeheereenheid. 'We verjagen en schieten niet voor de lol. Het is echt een probleem. Sowieso zou de provincie meer uitleg moeten geven. Dat wij bezig zijn een probleem op te lossen voor de landbouw, maar ook voor alle inwoners van Gelderland. Bijvoorbeeld bij de Rijkerswoerdse Plassen zitten zoveel ganzen, daar kun je niet meer zwemmen of recreëren, zoveel poep ligt er, ook in het water. Ik heb een akkerbouwbedrijf met wintertarwe, aardappelen en suikerbieten. Om de ganzen af te mogen schieten, moet ik vlaggetjes neerzetten. Maar daardoor is het een heuse landingsbaan en weten de ganzen precies waar ze moeten wezen.'

Bron: Omroep Gelderland

Broedvogelrapport Lingezegen 2012
-10 september 2013-

In 2012 is opnieuw besloten om het gebied binnen het Park Lingezegen en aangrenzend Bergerden te tellen op broedvogels. Redenen hiervoor waren de resultaten van de 2011 uitgevoerde broedvogeltelling (de Bont et al 2012), maar ook de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De inrichting van het park is nog niet echt gestart (behalve kleine ingrepen) en de inventarisatie van 2011, 2012 en ook 2013 kunnen als een soort nulmeting worden gezien waarmee we de gevolgen van grootschaligere ingrepen later kunnen vergelijken. Dat geldt ook voor de komende jaren. Doel van dit verslag is om de resultaten van de broedvogeltelling van 2012 weer te geven.

Vossenlintworm
-9 juli 2013-

Het aantal besmette vossen met vossenlintworm neemt toe in de oostelijke buitengebieden van Maastricht. Zeven jaar geleden was nog 1 op de 10 vossen besmet, nu is ongeveer de helft van de onderzochte vossen besmet. Dit is de belangrijkste conclusie uit een nog niet afgerond onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA). De kans dat mensen besmet raken met een vossenlintworm en daardoor ziek worden, is zeer klein.

In totaal zijn 37 vossen onderzocht op de vossenlintworm. Het gaat om 13 vossen uit wildbeheereenheid Savelsbos en 24 uit wildbeheereenheid Geuldal in Zuid-Limburg. De lintworm is aangetroffen bij 19 vossen (51%). Dat is een forse toename ten opzichte van 2005-2006 toen bij 15 van de 166 onderzochte vossen de vossenlintworm werd aangetroffen (9%).

Vossenlintworm

De vossenlintworm is een kleine lintworm (1-4,5 mm). Deze lintworm leeft in de darmen van de vos en produceert eitjes die met de ontlasting worden uitgescheiden. De vossenlintworm komt al vele jaren voor bij vossen in Centraal-Europa. In Nederland komt deze lintworm voor bij een deel van de vossen in Zuid-Limburg. Mensen kunnen besmet raken door het eten van wilde bosvruchten, paddenstoelen of fruit dat op de grond is gevallen. Ook (in)direct contact met vossen vormt een besmettingsrisico. Honden en katten kunnen evenals vossen besmet raken doordat zij besmette knaagdieren eten. Via likken kan de hond eitjes in de vacht verspreiden. Zo raken mensen besmet. Bij katten is dit risico minder groot omdat zij veel minder eitjes uitscheiden nadat zij besmet zijn.

Ziek door vossenlintworm

De toename van besmette vossen zorgt ook voor een groter risico op ziektegevallen bij mensen. De kans dat mensen besmet raken met eitjes van de vossenlintworm en dan ziek worden is zeer klein, maar de ziekte is ernstig. De ziekte die kan ontstaan bij de mens heet alveolaire echinokokkose en openbaart zich meestal pas na een lange tijd (5-15 jaar). De ziekte tast de lever aan. Behandeling is mogelijk en bestaat uit langdurig tot levenslang slikken van een antiwormmiddel zo mogelijk in combinatie met operatieve verwijdering van aangetaste delen van de lever. In 2008 was er in Limburg sprake van de eerste Nederlandse patiŽnt met een vossenlintworm.

Voorzorgmaatregelen voor mens en dier

Mensen die in Zuid-Limburg wonen of daar op vakantie gaan, wordt afgeraden met de blote hand uitwerpselen of kadavers van vossen aan te raken en uit de buurt van vossenholen te blijven. Was wilde bosvruchten, zelf geplukte paddenstoelen, valfruit en groenten uit de moestuin grondig en kook groenten en fruit uit risicogebieden voor consumptie. Voorkom dat er vossen in de moestuin kunnen komen. En gebruik tijdens het tuinieren altijd handschoenen.

Voorkom dat honden en katten knaagdieren uit deze gebieden eten. Daarnaast is het belangrijk om honden en katten in Zuid-Limburg, die regelmatig los lopen, elke 4 weken met een antiwormmiddel (het middel praziquantel) te ontwormen. Vooral voor jachthonden en/of honden die knaagdieren eten is dit van belang. De dierenarts kan hier meer informatie over geven.

Voor meer informatie kunt u terecht op

Brochure RIVM Vossenlintworm


www.rivm.nl/vossenlintworm

www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten

NVWA webdossier vossenlintworm

Ree gered
-21 februari 2013-

Onlangs belde de meldkamer van politie met het verzoek contact op te nemen met een meldster die een uitgeput ree in de auto had liggen. Dit was aan haar gegeven door een drietal mannen die het gevonden hadden aan de waterkant in de polder te Gendt. Na contact met haar opgenomen te hebben heb ik de Fam. Vernooij aan De Hoek 18 te Haalderen gevraagd zich te ontfermen over het ree. Het ree werd in een grote kist gestopt (zie foto) en gedurende een nacht en ochtend in stro met een warmtelamp erboven "verpleegd". De volgende dag was het dier zo ver hersteld dat een poging gedaan werd om het weer in vrijheid te stellen. Dit lukte gelukkig direct de eerste keer en het ree (een vrouwelijk kalf) zocht zeer fit een goed heenkomen. De Fam. Vernooij bedanken wij voor de goede zorgen.

Willie Jansen

Jachtopzichter
Ree in de kist

Verslag van Nico Scholten - Nimrod 2012, de Glind
-27 november 2012-

Hierbij een verslagje van mijn ervaring tijdens de eerste Nimrod proef waar ik met mijn hond Laska aan deel mocht nemen.

Om 07.00 uur moesten we ons melden bij de dierenarts voor de keuring van de honden. Daarna werden de voorjagers met hond opgevangen in een speciale wachtkamer. Aantal honden 18. Rassen 1x Duitse Staande Langhaar ,3x Golden retriever, 2x Cesky Fousek, 1x Weimaraner, 1x Flatcoated Retriever, 1x Duitse Staande Draadhaar, 1x Engelse Springer Spaniel,1x Grote Munsterlander, 1x Duitse Staande Korthaar, en 6x Labrador Retriever. Tijdens het wachten werden de Orweja boekjes uitgedeeld, waarin de proeven A,B,en C werden omschreven.

08.00 Opening door de voorzitter van de CJP.
08.15 Presentatie en uitleg proeven.
09.30 Aanvang van de proeven.

Eenmaal aangekomen in het veld was het wel even schrikken, want de afstanden waren niet kinderachtig (afstanden tussen de 150 en 250 meter).
De organisatie had goed gebruik gemaakt van de enorme velden met maisstoppels, gras, bosschage en waterpartijen. Gezien de afstanden vereiste dat meteen veel zelfstandigheid en het goed luisteren van de hond!
Elke proef bestaat uit 3 apporten, die binnen de tijd van 15 min. binnen moeten zijn. De maximale score per proef is 100 punten.

Nico Scholten

Hierbij onze resultaten.

Proef A

Het uitwerken van een hazensleep op 220 meter, als de hond op de sleep zat werd er ergens in het bos op een gans geschoten die in het water terecht kwam, daarna een verloren apport op een fazant. Alles ruim binnen de tijd binnen mooie lijnen en een prima werkend hondje (95 punten, tijd 8minuten).

Proef B

Markeren van een eend dat overging in een sleep over een waterpartij, bouwland, en stoppels. Voor het vertrek naar de sleep werd er eerst nog geschoten op een meerkoet die ergens in een vijver zou liggen. Daarna een duif apporteren(blind) die tijdens de drift was blijven liggen. (240 meter over de maisstoppels) Eend en duif waren snel binnen. De meerkoet leverde problemen op (Laska moest uit zicht werken en ik kon niet helpen, en zag de hond ook niet meer (grote en hoge rietkraag, diepte, en ruigte). We kregen de meerkoet niet binnen (50 punten, tijd 15 minuten).

Proef C

Tijdens een drijfjacht werd er een eend geschoten die achter een waterpartij terecht kwam. Tijdens het ophalen van de eend viel er een schot op het bouwland, daar zou nog een konijn liggen (verloren zoek)en achter een strook mais (breedte van 10 meter) lag nog een kraai die blind opgehaald moest worden (afstand naar de kraai 240 meter)( 88 punten en binnen de 8 minuten).

Jammer van de meerkoet, er was een misverstand in de organisatie, ook de deelnemer voor mij had de meerkoet niet binnen gehaald. Bij iedere proef werd het wild dat niet binnen kwam vervangen voor een vers stuk wild. De meerkoet van vorige deelnemer was dus blijven liggen en weg gedreven de rietkraag in. Ook de wind was gedraaid (Laska was uit het zicht van mij en boven de wind).
Al met al ben ik natuurlijk zeer tevreden over de prestaties van Laska deze Nimrod.
Met een prachtige tweede plaats, en totaal zelfs nog meer punten dan de uiteindelijke winnaar kon onze dag niet meer stuk. De winnaar had het voordeel dat deze wel alle apporten binnen kreeg, wat toch binnen de Nimrod als zwaarste telt.
Resultaat Nimrod 2012:

1ste plaats Cesky Fousek met 231 punten en alle 9 stuks wild binnen.
2e Plaats Labrador retriever (voorjager Nico Scholten) 8 stuks wild binnen met 233 punten.
3e Plaats Duitse staande draadhaar 8 stuks wild binnen en 183 punten.

Nico Scholten

Resterende honden hadden minstens 2 of soms meerdere apporten niet binnen gehaald.
Dit geeft al aan hoe zwaar de Nimrod proeven zijn.

Helaas kan ik niet iedereen persoonlijk bedanken voor de steun tijdens de trainingen en uiteindelijke Nimrod proeven maar hoop dan ook dat u dit verslag als een bedankje aan u allen zult zien.

Nico Scholten.

Lid van Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost uitgenodigd voor de Nimrod 2012
-4 november 2012-

Nico Scholten, van geboorte Huissenaar, is met zijn hond Laska (Abbotsross Cypress), een zwarte Labrador (Engelse-werklijn) uitgenodigd voor de Nimrod proeven van 12 november 2012. De Nimrod proeven zijn de zwaarste proeven voor jachthonden in Nederland waar slechts de beste honden voor worden uitgenodigd. Deze honden worden geselecteerd via de resultaten die ze in het jaar voorafgaand aan de Nimrod in diverse meervoudige apporteerproeven (MAP’S) hebben behaald. Vervolgens worden er per ras een zeer beperkt aantal honden uitgenodigd. Voor Nico en zijn hond is de prestatie des te knapper omdat van het ras labrador vele honderden honden deelnemen aan jachtopleidingen en wedstrijden en het dus zeer zwaar is je daar in te onderscheiden van de concurrentie. Nico heeft met Laska door heel Nederland jarenlang getraind. Ook heeft Nico gebruik mogen maken van de jachtvelden van Barry Laurentzen te Huissen en Harry Wagener te Angeren waarvoor Nico beide heren enorm dankbaar is. Gezien de behaalde resultaten van Nico met zijn hond het afgelopen jaar wordt hij ingeschat als een van de kanshebbers op de uiteindelijke titel, winnaar Nimrod 2012. Het zou mooi zijn wanneer alle liefhebbers van goed getrainde jachthonden Nico zouden vergezellen op zijn tocht naar de overwinning. De Nimrod 2012 wordt dit jaar gehouden in de provincie Gelderland en wel 12 november aan de Boshuisweg 13 postcode 3794 MX De Glind (gemeente Barneveld ) de aanvang is rond 09:00 uur. Laat deze unieke kans om uitstekende jachthonden aan het werk te zien niet aan u voorbij gaan.

Nico Scholten